Marcin Gruba

Account Manager, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Z rynkiem kapitałowym związany od 10 lat. Karierę rozpoczynał w warszawskim biurze firmy OSTC gdzie handlował kontraktami terminowymi na stopę procentową, towary, obligacje i indeksy na giełdach w Londynie (Liffe), Chicago (CME) i Frankfurcie (EUREX). Od 2015 pracuje w Zespole ds. Rozwoju Produktów i Rynków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Filip Duszczyk

Account Manager | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent wydziału ekonomii na University of Chicago i Executive MBA na SGH w Warszawie. Od 1998 roku związany z rynkami opcji na chicagowskich giełdach. Pracował jako animator opcji i kontraktów terminowych na parkietach Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange oraz Chicago Board of Trade. Specjalizował się w opcjach na indeksy SPX i DJX, opcjach na fundusz ETF Dow Jones (Diamonds), opcjach na kontrakt terminowy S&P 500 oraz kontraktach terminowych na indeks Dow Jones. W 2014 roku dołączył do zespołu Działu Rozwoju Rynku GPW.

Krzysztof Sosnowski

Product Manager | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją bankowość inwestycyjna. Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (licencja nr 2037). W latach 2009 – 2011 pracował w Biurze Maklerskim Alior Banku na stanowisku Analityka Technicznego a następnie Maklera Papierów Wartościowych dla klientów segmentu VIP. Z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie związany od 2011 roku, dołączył do Zespołu Sesji Giełdowych w Dziale Notowań. Pełnił funkcję Przewodniczącego Sesji Giełdowych i był bezpośrednio odpowiedzialny , między innymi za: nadzór nad przebiegiem sesji giełdowej, bieżącą i awaryjną parametryzację systemu notowań oraz badanie zleceń i transakcji pod kątem możliwej manipulacji. W Dziale Rozwoju Rynku od marca 2018 roku.

Katarzyna Sekścińska

Katedra Psychologii Społecznej Uniwesytetu Warszawskiego

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, coach i trener. Psycholog i ekonomistka. Adiunkt w katedrze Psychologii Społecznej, w zakładzie Psychologii Organizacji i Pracy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują psychologię ekonomiczną i ekonomię behawioralną. Szczególnie interesują ją tematy związane z psychologicznymi i socjologicznymi czynnikami wpływającymi na ryzykowne wybory finansowe i wybory konsumenckie jak również zagadnienia socjalizacji ekonomicznej. Autorka ponad 30 artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz 60 wystąpień podczas konferencji naukowych.

Jakub Ciepiela

Dom Maklerski BOŚ SA

Zawodowo związany z rynkami finansowymi od 2010 r. Obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału w Domu Maklerskim BOŚ S.A. z którym związany jest od 2014 roku. Od 2008 r. członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych gdzie pełnił rolę przewodniczącego oddziału. W spółkach giełdowych pełnił obowiązki przewodniczącego i członka rad nadzorczych m.in. CDE S.A., MEW S.A., czy Internet Works S.A. Prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania metod analizy technicznej w handlu. Uczestnik wielu konferencji o tematyce finansowej m.in. WallStreet, Profesjonalny Inwestor, FxCuffs. Aktywny inwestor od 2008 roku.

Paweł Krakowiak

Makler Papierów Wartościowych | Noble Securities SA

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Matematyka. W październiku 2015 r. zdobył licencję maklera papierów wartościowych z najlepszym wynikiem w tej edycji egzaminu. Obecnie pracuje w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego i kontynuuje studia doktoranckie na kierunku Matematyka.

Sebastian Zadora

Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych | Dom Maklerski BOŚ SA

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku inżynieria komputerowa. Od 2005 roku związany zawodowo z rynkami finansowymi. Pracował jako menedżer produktów skarbu w Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup), w Banku BPH jak również w biurach maklerskich zajmujących się obsługą transakcji zarówno na giełdach jaki i rynku pozagiełdowym (OTC). Od 2009 roku dyrektor w Domu Maklerskim BOŚ, gdzie odpowiedzialny jest m. in. za promocję oferty oraz działalność edukacyjną biura. Aktywny inwestor, obecny także na rynku GPW.

Tomasz Krzyk

Dyrektor Biura Analiz Papierów Dłużnych | Noble Securities SA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Dyrektor Biura Analiz Papierów Dłużnych w domu maklerskim Noble Securities S.A. Zajmuje się analizą kredytową spółek zainteresowanych emisją obligacji, w tym przygotowywaniem modeli przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstw oraz ustalaniem podstawowych parametrów emisji obligacji w oparciu o profile ryzyka emitentów.

Rafał Irzyński

Analityk

Rafał Irzyński jest doświadczonym inwestorem indywidualnym, z niemal 20-letnim doświadczeniem. Od połowy 2017 r. jest też analitykiem i redaktorem w Strefie Inwestorów. Specjalizuje się w inwestycjach w akcje spółek z GPW o horyzoncie krótkoterminowym (do 12 miesięcy). Decyzje inwestycyjne opiera przede wszystkim o analizę fundamentalną. Przez ostatnie 6 lat był głównym analitykiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Swoje umiejętności potwierdził jako zarządzający Portfelem SII, uzyskując stopę zwrotu w wysokości 90% w segmencie własnych inwestycji w okresie 2 lat. Pracował również jako wykładowca akademicki i był traderem walutowym w funduszu inwestycyjnym.

Kamil Szymański

Wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych | mBank Dom Maklerski

Większość dotychczasowej kariery zawodowej (ponad 12 lat) spędził w Londynie gdzie jako doradca inwestycyjny specjalizował się w bankowości międzynarodowej reprezentując klientów blisko związanych z Londyńskim City oraz grupę inwestorów rezydujących w Polsce. Pracując dla m i.in. dla Llyods Banking Group, Santander UK oraz Citi International Bank London. Obecnie w Domu Maklerskim mBanku odpowiada za wszystkie aspekty działalności Wydziału Indywidualnej Obsługi Maklerskiej w tym koordynację pracy analityków oraz prywatnych maklerów. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada certyfikaty uprawniające do udzielania doradztwa finansowego w Wielkiej Brytanii (Investment Management Certificate, Certificate in Financial Planning) oraz tytuł CFA.

Paweł Szczepanik

Dr nauk ekonomicznych, makler z uprawnieniami doradczymi, analityk techniczny. Obecnie prowadzi kursy z zakresu inwestowania w firmie Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. Posiada blisko 25-lat praktyki rynkowej, w tym 18 lat pracy w renomowanym biurze maklerskim. W 1998 roku pracował nad przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu kontraktów terminowych, co zaowocowało zawarciem pierwszej – w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – transakcji terminowej. Wielokrotny wykładowca podczas konferencji WallStreet oraz Profesjonalny Inwestor organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Wykładowca podczas konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Prelegent wykładów organizowanych w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego przy współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa oraz na konferencjach organizowanych przez wyższe uczelnie ekonomiczne na terenie całego kraju. Ekspert programów TVN24 Biznes i Świat oraz internetowej telewizji Inwestorzy.TV, w której prowadzi autorski program `` Paweł Szczepanik przedstawia``.

Mateusz Madej

Dom Maklerski BOŚ SA

Specjalista w DM BOŚ. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Psychologia w zarządzaniu. Pasjonat finansów behawioralnych, zgłębiający tematykę podejmowania decyzji przez inwestorów. Poza szkoleniami związanymi z psychologią inwestowania prowadzi także spotkania z zakresu wykorzystania metod analizy technicznej na rynkach. Uczestnik wielu konferencji o tematyce finansowej m.in. WallStreet, FxCuffs. Aktywny uczestnik rynków kapitałowych.

Paweł Małmyga

Analityk | Dom Maklerski PKO BP

Z Domem Maklerskim PKO BP związany od 2011 roku. Regularnie reprezentuje DM na konferencjach branżowych, spotkaniach z Klientami oraz studentami, a także komentuje aktualną sytuację na rynku. Kilkukrotnie wyróżniony w rankingu analityków Gazety Parkiet. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu budowania automatycznych strategii inwestycyjnych.

Piotr Neidek

Analityk techniczny rynków inwestycyjnych | mBank Dom Maklerski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca i pracownik naukowy (2003-2006) Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi; autor książki “Międzynarodowe Rynki Finansowe – podstawy analizy technicznej”; od 2003 w Domu Maklerskim mBanku, licencja maklerska nr 1985. Publikuje i występuje w mediach branżowych, na konferencji „Wall Street” SII i Serwisie Informacyjnym DM mBanku. W styczniu 2018, głosami zarządzających TFI i OFE, po raz siódmy z rzędu został uznany za najlepszego specjalistę od analizy technicznej w Polsce. W rankingu ````Gazety Giełdy Parkiet```` otrzymał statuetkę „Byk & Niedźwiedź” za najlepszy w 2016 portfel inwestycyjny w kategorii AT – 56 % zysku. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci zainteresowany pokerem Texas holdem, bilardem, darts/rzutkami i podróżami.

Prof. Krzysztof Jajuga

Prezes CFA Society Poland

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Izabela Sajdak

Członek CFA Society Poland, Zarządzająca Funduszami BPS TFI S.A.

Doradca inwestycyjny (nr licencji 294). Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją bankowość inwestycyjna.
Pracowała jako ekonomista w BZ WBK oraz analityk w dziale Fixed Income Research w Credit Suisse w Londynie. Związana z BPS TFI S.A. od 2011 roku, a od 2017 roku odpowiedzialna za zarządzanie funduszami oraz portfelami dłużnymi klientów asset management.

Wojciech Białek

Od 2009 roku główny analityk CDM Pekao, w latach 1999-2008 zarządzający, a później główny analityk SEB TFI, w latach 1995-1999 analityk w krakowskich domach maklerskich DM Magnus i RDM Polonia, absolwent informatyki na wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

prof. Krzysztof Borowski

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGH jest zatrudniony od maja 2012 r. Od kilkunastu lat jest związany z rynkiem kapitałowym, na którym pracował jako makler i doradca inwestycyjny. Posiada doświadczenie zawodowe na rynku krajowym i zagranicznym. Oprócz analiz fundamentalnych jest autorem licznych analiz technicznych. W 2013 r. otrzymał tytuł analityka technicznego za 2012 r. przyznany przez naszą redakcję. Trzykrotnie uplasował się w rankingu TOP10 najlepszych wykładowców SGH.

Bartosz Świdziński

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Erste Securities Polska S.A.

Absolwent Akademii Koźmińskiego o kierunku Finanse i Bankowość i specjalizacjach: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Symulacje Inwestycyjne i Kapitałowe oraz studiów z bankowości inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej i Leadership Development Program na ICAN Institute.
Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Od 2008 do 2017 roku związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. gdzie brał udział w tworzeniu, aktualizacji oraz realizacji strategii GPW w obszarze współpracy i rozwoju sieci biznesowej GPW. Jako Dyrektor Działu Rozwoju Rynku odpowiadał za pozyskiwanie i współpracę z inwestorami, pośrednikami (domy maklerskie, banki inwestycyjnie, firmy inwestycyjne, dostawcy płynności) oraz emitentami produktów inwestycyjnych w tym strukturyzowanych. Odpowiedzialny za rozwój produktów i usług GPW, kształtowanie polityki GPW w zakresie opłat za produkty rynku kasowego i terminowego. Od 2017 roku pracuje w Erste Securities Polska gdzie odpowiada za rozwój biznesu a przede wszystkim sprzedaż usług związanych z handlem elektronicznym.