Dzień Inwestora Indywidualnego!

Wydarzenie Dzień Inwestora Indywidualnego, to inicjatywa mająca na celu prezentację  aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku giełdowego. Konferencja będzie okazją do przedstawienia najnowszej oferty GPW w Warszawie i  wymiany poglądów na temat funkcjonowania rynku.

Podczas konferencji wystąpią eksperci ds. rynku kapitałowego i inwestowania, którzy omówią najbardziej aktualne tematy z takich obszarów jak inwestowanie w instrumenty finansowe notowane na giełdzie, pozyskiwanie i pomnażanie kapitału strategie inwestorskie itp.

AKTYWNOŚCIZAREJESTRUJ SIĘ

Wydarzenie jest skierowane do inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych, obecnych i potencjalnych emitentów giełdowych, domów maklerskich, Autoryzowanych Doradców, firm doradczych, przedstawicieli innych instytucji rynku kapitałowego i mediów.

W programie m.in:

  • debaty panelowe, wystąpienia i warsztaty skierowane do praktyków
  • prezentacje i stoiska spółek z Głównego Rynku, NewConnect i Catalyst
  • spotkania z ekspertami

Aktywności:

Dyskusje panelowe
Debaty z udziałem wybitnych specjalistów i ekspertów poświęcone trendom inwestycyjnym, praktyce inwestowania, psychologii inwestycji i innym zagadnieniom z zakresu wiedzy o giełdzie i rynku kapitałowym.
Warsztaty dla inwestorów
Sesje warsztatowe poświęcone podstawom inwestowania (ABC Akcji, ABC Obligacji) prowadzone przez ekspertów.
Stoiska eksperckie
Bezpośrednie spotkania inwestorów z przedstawicielami spółek notowanych na GPW, domów maklerskich i instytucji finansowych.
Wykłady poświęcone problematyce inwestowania
Wykłady ekspertów poświęcone giełdzie, rynkowi kapitałowemu, inwestowaniu i instrumentom finansowym. Wykładowcami będą kompetentni doradcy i eksperci domów maklerskich i instytucji finansowych.
Prezentacje spółek notowanych na GPW
Stoiska spółek notowanych na warszawskim parkiecie stwarzające możliwość zapoznania się z materiałami o działalności i przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami spółek. W trakcie bezpośrednich spotkań inwestorzy będą mogli uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, przekonać się czy warto zainwestować w akcje spółki.
Giełdowa akademia filmowa
Projekcje filmów poświęconych giełdzie oraz tematycznie związanych z rynkiem kapitałowym.

POZNAJ
WYKŁADOWCÓW

Poznaj sylwetki specjalistów ze świata giełdy i bankowości, którzy w Dniu Otwartym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podzielą się z Tobą swoją wiedzą.

WYKŁADOWCY

ZAREJESTRUJ SIĘ

Aby wziąć udział w Dniu Inwestora Indywidualnego wystarczy wypełnić formularz. Udział jest bezpłatny!
W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że miejsca na poszczególne aktywności są ograniczone – o wzięciu udziału decyduje kolejność przybycia do właściwej sali.

Dyskusje paneloweWarsztaty dla inwestorówWykłady poświęcone problematyce inwestowaniaPrezentacje spółek notowanych na GPWGiełdowa akademia filmowa

Jednocześnie informujemy, że na teren Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:

  • wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć, bądź jako pocisk.
  • wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe
  • gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki, lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne. Dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe

Prosimy o nie wnoszenie przedmiotów, które mogą być wykorzystane do zakłócenia spokoju lub bezpieczeństwa przebywających tam osób.

Ochrona nie zezwoli na wejście do budynków osobom, które:

  • odmawiają poddania się kontroli, o której mowa powyżej
  • które swoim zachowaniem naruszają spokój i bezpieczeństwo osób przebywających w budynku
  • osobom pod wpływem alkoholu

Wszystkie osoby wchodzące do budynku poddają się kontroli wykrycia metali i kontroli pirotechnicznej bagażu.

Osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom ochrony, Zarządcy Obiektu, pracowników GPW lub innej upoważnionej przez GPW osoby.

Ochrona lub pracownik GPW lub inna osoba upoważniona przez GPW może nakazać osobie lub grupie osób natychmiastowe opuszczenie budynku, w przypadku naruszenia porządku, bezpieczeństwa i spokoju oraz w przypadku, gdy nie podporządkowuje się poleceniom wydawanym w celu ich zapewnienia.

Jak dojechać?

Wejście od strony Al. Jerozolimskich oraz ul. Książęcej
Autobusy: 111 117 118 127 158 166 171 507 517 521
Tramwaje: 7 9 22 24 25

Główny organizator:

Partnerzy: